Panko Birlik Başkanı Recep Konuk: Ayakta kalabilmenin tek yolu kooperatif iş modelidir.

Panko Birlik Başkanı Recep Konuk: Ayakta kalabilmenin tek yolu kooperatif iş modelidir.

Bu haber 9838 kez okunmuş ve görüntülenmiştir.

Uluslararası Kooperatifçilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk,Bugünün tarım kooperatifleri sadece ortakları için uygun şartlarda gübre, yem, tohum temin etmekle ya da ortaklarının ürettiği tarımsal ürünleri sanayiciye ya da perakendeye pazarlamakla iktifa etmiyor, edemez. Bugünün modern kooperatifleri ortaklarının ürettiği ürün son tüketiciye ulaşana kadar ekonomik zincirde kalmak zorunda” dedi. 

Uluslararası Kooperatifçilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, “Güçbirliği yaparak tek başlarına üstesinden gelemeyecekleri işlerde bir araya gelerek güçlü olmaya ve hayatın her alanında etkin olmaya azmedenlerin kurduğu ve tarımdan gıda üretimine, konuttan enerjiye, eğitimden sanata, finanstan medyaya, nakliyeden perakendeye, yayıncılıktan sanayiye kadar her sektör ve etkinliğin olduğu alanda faaliyet gösteren dünya genelinde kurulu 2.6 milyon Kooperatif çatısı altında iş ve ürün ile hizmet üreten 1 milyarın üzerinde  kooperatif üyesine ve ülkemizde kurulu 84 bini aşkın kooperatife üye 8 milyon 109 bin 225 kooperatif ortağı güç birliği yapma erdemini sergileyen kardeşimize adanmış özel bir gün bugün. Hem el ve güç birliği yapıp omuz omuza vererek ekonomik sistemin etkin aktörü olma iradesini ortaya koyanların bir araya geldiği tüm kooperatiflerin ve kooperatif ortaklarının hem de bu güç ve el birliğine kooperatif iştiraklerinin ürünlerini alarak veya kooperatiflere cesaret aşılayan yaklaşımlarıyla manevi desteklerini esirgemeyen, hatta yaptıkları art niyetsiz tenkit ya da önerileriyle kooperatifçiliğe ve tek tek kooperatiflere katkı sunan herkesin Uluslararası Kooperatifler Gününü kutluyorum” dedi.

“KÜÇÜK İŞLETMELERİN AYAKTA KALABİLMESİNİN TEK YOLU KOOPERATİF İŞ MODELİDİR”

Başkan Konuk, “Dünün tarımsal istihsal kooperatiflerinin ortaklarının, kooperatiflerinden beklentisi nasıl üreteceğim sorusuna cevap bulmasıydı. Yani beklenti toplu alımın gücüyle uygun girdi temininden, üretimin finansmanının kolaylaştırılmasından ibaretti. Ne üreteceğim ve ürettiğimi ne yapacağım sorusuna cevap üretmek de yine tarımsal istihsal kooperatiflerinin üstlendiği bir fonksiyondu. Bugünün ekonomik düzeninde değişen şartlar, ortaklarının hak ve menfaatlerini korumak için tarım kooperatiflerinin bu iki temel işlevi kadar önemli yeni adımları atmasını zorunlu kıldı. Bugünün tarım kooperatifleri sadece ortakları için uygun şartlarda gübre, yem, tohum temin etmekle ya da ortaklarının ürettiği tarımsal ürünleri sanayiciye ya da perakendeye pazarlamakla iktifa etmiyor, edemez. Bugünün modern kooperatifleri ortaklarının ürettiği ürün son tüketiciye ulaşana kadar ekonomik zincirde kalmak zorunda. Çünkü ürün tek başına elbette bir değerdir, ancak o değerin kat be kat fazlası ürünün mamul ürün haline geldiği süreçte oluşuyor ve tarladan, meradan, bağdan, bahçeden sonraki süreçte üretici ekonomik zincirin halkalarında etkin değilse ürün üzerinden oluşan o katma değerden üreticinin pay alması mümkün değildir. Tek başına fabrika kuramayacaklara güç birliği yapıp el ele verince ürünlerini işleme ve ürün mamul ürün haline gelip, raflara ve son tüketiciye ulaşıncaya kadar ekonomik zincirde kalma imkanını kooperatif iş modeli sunmuştur. Ya da daha doğru ifadeyle kooperatif ortakları ekonomide etkin olmanın ve kalmanın, hak ve menfaatleri ile emeklerini korumanın yolunu kooperatifler yoluyla bulmuştur” dedi.

“BU DEĞİŞEN ŞARTLARA KOOPERATİF İŞ MODELİ YİNE ÇÖZÜMLER ÜRETECEK”

Başkan Konuk mesajında şunları söyledi; “Keza, küreselleşen ve sermayenin de küreselleştiği dünyamızda asırlar öncesine göre üretimin ve ticaretin şartları değişmiş, hemen her sektörde devasa şirketlerin rekabet güçleriyle küçük işletmeleri silip süpürdüğü bir süreçte küçük işletmelerin ayakta kalabilmesini sağlayacak umut ışığını yine kooperatif iş modeli yakmıştır. Örnekleri henüz az olsa da havacılık, gıda gibi sektörlerdeki küçük ölçekli işletmeler kurdukları marka kooperatifleri çatısı altında bir araya gelerek ölçek ekonomisinin dezavantajlarını yenmeyi başarmış, küresel markalara karşı kendi markaları ile pazarlara tutunmayı ve tek başlarına rekabet edemedikleri devlerle bir araya gelerek rekabet etmeye başlamıştır.

Bu buluşun yani kooperatifçiliğin ülkemiz ekonomisine özellikle de tarım sektörümüze kazandıracağı çok şey var. Daha aktif ve daha etkin, değişen şartlara göre yeni yeni çözümler üretmiş bir kooperatifçilikten, ölçek ekonomisinin dezavantajlarını ya da tek tek bireylerin gücünün çağın ekonomik şartlarında rekabet için yetersiz kalmasının yarattığı adaleti yenmek için istifade edebiliriz, hatta istifade etmek zorundayız. Bunun için avantajlarımız da var, aşmamız gereken zorluklarımız da var.

150 yıla yaklaşan bir kooperatifçilik deneyimine, bazı sektörlerde özellikle tarım sektöründe başarılarıyla rol model olabilecek kooperatifçilik uygulamalarına sahibiz. 9 yıl önce heyecanla ilan ettiğimiz ve kooperatifçiliği daha etkin hale getirmek için yol haritamızın yer aldığı bir Kooperatifçilik Strateji Belgemiz de var. Gıda fiyatları ya da sebze meyve fiyatları her arttığında istisnasız herkesin mutabık kaldığı tek çözüm önerisi de yine kooperatifçilik. Yani tecrübemiz var, neyin nasıl yapılacağını ya da yapılmayacağına dair dersler çıkarabileceğimiz uygulama örneklerimiz var, yol haritamız da hazır ve en önemlisi sıkıntılı anlarda hatırlasak da üreticinin de, tüketicinin de siyasetçinin de bürokratın da akademisyenin de medyanın da çare konusunda bir fikri mutabakatı var. Artık yapmamız gereken niyetten harekete geçmek.”

“ETKİN KOOPERATİFÇİLİK İÇİN ÖNCELİKLİ İŞİMİZ EZBERLERİ UNUTTURMAK VE ALGILARI YIKMAKTIR”

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk,  etkin kooperatifçilik yapabilmek için öncelikli olarak ezberleri unutturmanın ve algıları yıkmanın gerektiğini belirterek, “Ancak harekete geçerken şunu asla unutmayacağız, daha etkin kooperatifçilik için yapmamız gereken birinci ve öncelikli iş, ezberleri unutturmak, algıları yıkmak. Çünkü Türk Kooperatifçiliği sadece sektörlerdeki ve raflardaki rakipleriyle yarışmıyor, bir dönemin üstüne yüklediği olumsuz hatıraların izini silme, üstüne yapıştırılan ideolojik algıları da yıkma  mücadelesi veriyor. Yani küresel şirketlerle, sanayi devleriyle sırtında bagajlarla yarışmaya çalışıyor. Nedir var o bagajlarda? Algılar ve peşin hükümler. Nereden geliyor? İçerden ve dışardan. Bir dönem kooperatifler bir ideolojinin uzantısı gibi takdim edilmiş topluma, bugün hala o soğuk savaş yıllarının fikri kolaycılığının, kooperatifçiliği örselemek, kendi menfaatlerini korumak için yayılan kooperatifçilik şayiasının son tortularını temizlemeye çalışıyor Türk Kooperatifçiliği. Başka ne var bagajda? Bir dönem müteaahit kooperatfiçiliğinin yaşattığı ve batakçılıkla, kalitesizlikle özdeşleşen, kooperatif evi ise içine bir o kadar masraf gerekir mirasını bırakan kooperatif benzerlerinin son travmatik izlerini kalite ve kalite standardında sürdürülebilirliğe inanılmaz yatırımlar yaparak silmeye, çalışıyor, Türk Kooperatifçiliği” dedi.

“KOOPERATİF YAPMAK, MADDİ MANEVİ KUVVETLERİ, ZEKÂ VE MAHARETLERİ BİRLEŞTİRMEKTİR”

Başkan Konuk sözlerini şöyle tamamladı; “Şimdi vakit, tarım ekonomisinin en büyük buluşu tarım kooperatiflerini, üretirken maliyetleri düşürecek, ürünü satarken de üreticiyi refaha taşıyacak aracıları aradan çıkarıp tüketiciye de kazandıracak iki işlevini de eksiksiz yerine getirecek şekilde tüm ülke sathında ve her ürün gurubunda yaygınlaştırma vaktidir. Çünkü uzunca bir süredir üretenin de tüketenin de memnun olmadığı bir dönemin içindeyiz. Ülkemizde hem tüketicinin hem üreticinin üzerinde mutabık kaldığı tek konu fiyatlardan memnuniyetsizlik. Tüketici yüksek fiyattan, üretici düşük fiyattan rahatsız. 

Türk Kooperatifçiliğine ve ülke ekonomisine katkı verme azim ve kararlılığından asla taviz vermeyen, refah ve zenginliğin her kesime ve herkese ulaşmasını amaç edinen Pancar Üreticileri Kooperatifleri ve onun sahipleri adına, “muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır, kooperatif yapmak, maddi manevi kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir” sözleriyle kooperatifçiliğin özünü tarif eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Kooperatifçiliğine emek vermiş değerli büyüklerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anar, Uluslararası Kooperatifler Gününü kutlarım.”

ETİKETLER :
AAAAA EKİCİ SNOB AKKOMARKA-1 Ülker Vegan Çikolata

ÖNERİLEN HABERLER

EKİCİ ÖDÜL BANNER Reis Gıda Metro Türkiye
KAHVE DÜNYASI